Mastercompo


Kontakt.
Email biuro@mastercompo.pl
Telefon +48 502 459 430
 
Telefon +48 502 559 919Mastercompo Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, Aleja Zwycięstwa 245/7, 81-525 Gdynia,
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000447154, NIP 5862280862, REGON 221814585, Kapitał zakładowy 50 000 PLN